Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00145-2017-0097, Възлага: Национален Осигурителен Институт чрез ТП на НОИ-Търговище

Пишете ни
00145-2017-0097
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Национален Осигурителен Институт чрез ТП на НОИ-Търговище
Населено място:Търговище
Лице за контакт:Надя Милачкова - началник отдел Административен
Телефон:+359 601-60605
Факс:+359 601-60640
Мейл:ObshtestveniPorachki@targovishte.nssi.bg
Интернет адрес:http://www.noi.bg
Срок за получаване на документация за участие:03/07/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/07/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:04/07/2017 09:0
Място на отваряне на офертите:гр.Търговище, ул.Св.Св. Кирил и Методий №1, стая 306
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на текущи ремонти в административна сграда на ТП на НОИ-Търговище по обособени позиции
описание на поръчката:Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на текущи ремонти в административна сграда на ТП на НОИ – Търговище по обособени позиции” и има за цел сключването на договори с изпълнители за извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи, както следва: изкърпване и боядисване на част от помещения на административната сграда и нейната фасада; подмяна на настилки от гранитогрес по тераса и проходна площадка; подмяна на хидроизолация на част от покрива на административната сграда; частична подмяна на стъклопакети на алуминиева дограма и изработка и монтаж на входна конструкция-предверие от стъкло и алуминиеви профили; изработка и монтаж на метална врата-решетка и метална решетка на подход към гараж; почистване на каменна облицовка.
Дата на публикуване:21.06.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=789830&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.