Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00373-2017-0015, Възлага: Тракийски университет

Пишете ни
00373-2017-0015
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Тракийски университет
Населено място:Стара Загора
Лице за контакт:Петя Дечева
Телефон:+359 42699270
Факс:+359 42672009
Мейл:petya.decheva@uni-sz.bg
Интернет адрес:http://uni-sz.bg/
Срок за получаване на документация за участие:10/07/2017 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/07/2017 16:30
Дата на отваряне на офертите:11/07/2017 15:00
Място на отваряне на офертите:Заседателна зала на Ректорат - ет. 2, Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град
Наименование на поръчката, дадено от възложителя: Извършване на ремонти дейности за нуждите на структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора, обособени в 2 позиции
описание на поръчката:Извършване на ремонти дейности за нуждите на структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора, обособени в 2 позиции. Настоящата поръчка обхваща строителна дейност по текущи ремонти на сгради, в чийто обем са включени основните видове работи от Количествената сметка на Възложителя за съответните обекти от обособената позиция, за която се подава оферта като: демонтаж и монтаж на врати; боядисване с латекс и блажна боя на стени и тавани; демонтаж и монтаж на стенни облицовки и облицовки от фаянсови плочки; демонтаж и монтаж на окачени тавани с гипсокартон; демонтаж и монтаж на ел. контакти и осветителни тела; подмяна и изграждане на ВиК инсталации; демонтаж и монтаж на подови настилки и ламинирани паркети; дейности по изграждане на електрически инсталации; доставка и монтаж на алуминиева дограма.
Дата на публикуване:21.06.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=790516&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.