Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 1264-2017-0003, Възлага: Столична община - район Младост

Пишете ни
1264-2017-0003
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Столична община - район Младост
Населено място:София
Лице за контакт:Йоан Андреев - ст. юрисконсулт
Телефон: +359 8777141
Факс:+359 28772038
Мейл:so_mladost@mail.bg
Интернет адрес:http://so-mladost.com/
Срок за получаване на документация за участие:12/07/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/07/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:13/07/2017 11:0
Място на отваряне на офертите:гр.София, район "Младост", жк."Младост 3" , ул."Свето Преображение" №1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО р-н „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
описание на поръчката:Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Подмяна на дограма ; СМР, свързани с общи помещения и конструкция ; Ремонт по общите части на вътрешна отоплителна Съпътстващи СМР, свързани с топлинното изолиране и подмяна на дограмата; Всички енергоспестяващи мерки са подробно разработени със съответните схеми и детайли, както и технология на изпълнение, в одобрените инвестиционни проекти. Извършване на СМР на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1A, бл.520, вх.1; Упражняване на строителен надзор по време на строителството; Инвеститорски контрол по време на строителството
Дата на публикуване:21.06.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 90
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=790408&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.