Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00340-2017-0003, Възлага: Община Угърчин

Пишете ни
00340-2017-0003
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Угърчин
Населено място:Угърчин
Лице за контакт:Мария Динова
Телефон:+359 69312121
Факс:+359 12014
Мейл:obshtina@ugarchin.com
Интернет адрес:http:// http://www.ugarchin.bg/
Срок за получаване на документация за участие:04/08/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/08/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:07/08/2017 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Угърчин, пл. Свобода № 1, заседателнсата зала на Общински съвет
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:СМР по обособени позиции за следните обекти:ОП№1:Основен ремонт на ДГ „Светулка“, филиал с.Лесидрен
описание на поръчката:Избраният за изпълнител участник следва да извърши основен ремонт на детска градина „Светулка“, филиал с. Лесидрен и сновен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на детска градина с. Кирчево като изпълни СМР по следните части: за ОП 1 - Архитектурни дейности (вътрешни ремонтни работи), дейности по водопроводна и канализационна инсталация в топла кухня, дейности по отоплението на обекта и дейности по електро инсталацията на обекта. За ОП 2 - Разбиване на стъпала от мозайка,разбиване на мозайка,оформяне бетонови чела на стъпала,очукване на обрушена мазилка стени и тавани,демонтаж на чела от ламарина на тераси,демонтаж на алуминиев парапет,демонтаж на тротоарни плочи,демонтаж на мозачни плочи,направа,почистване и оформяне на легло площадка,натоварване и извозване на строителни отпадъци,оформяне на чела на тераси,доставка и монтаж на водооткапващ профил за чела на тераси,шприцоване на пукнатини и язви по стена и други.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=794986&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.