Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00983-2017-0019, Възлага: Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - гр. Варна

Пишете ни
00983-2017-0019
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - гр. Варна
Населено място:Варна
Лице за контакт:Елена Панева
Телефон:+359 52677054
Факс:+359 52677080
Мейл:epaneva@mu-varna.bg
Интернет адрес:http://www.mu-varna.bg/
Срок за получаване на документация за участие:11/08/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/08/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:14/08/2017 11:00
Място на отваряне на офертите:гр. Варна, ул. "Марин Дринов" №55 - Ректорат
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на строително-ремонтни работи на учебни зали, кабинети и общи части за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по две обособени позиции
описание на поръчката:Предметът на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на обекти, съгласно техн. специф-я (Прил. №1), разделен на две обос. позиции: обос. поз-я №1 - Извършване на строително-ремонтни работи на учебни зали, кабинети и общи части в сградата на РЗИ – Варна, за нуждите на МУ-Варна и обос. поз-я №2 - Извършване на строително-ремонтни работи на учебни зали, кабинети и общи части във Факултет по дентална медицина към МУ-Варна. Осн. цел на общ. поръчка по обос. поз-и:
Обос. поз-я №1 - извършване на текущ ремонт на помещения, предоставени за управление на МУ-Варна, в сградата на РЗИ-Варна, находяща се на ул. „Брегалница“ №3, кв. 997, 5-ти п.р. по плана на гр. Варна.
Обос. поз-я №2 - извършване на текущ ремонт на покрив и на част от сградата на ФДМ, находяща се на бул. „Цар Освободител“ №84, кв. 995, по плана на 5-ти п.р. на гр. Варна. Шестетажната сграда със сутерен на ФДМ е със ЗП 951 кв.м. и е с идентиф-р 10135.2556.315.5 по Кадастр. карта на гр. Варна.
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 40
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795115&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.