Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00490-2017-0006, Възлага: Община ,Марица

Пишете ни
00490-2017-0006
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община ,Марица
Населено място:Пловдив
Лице за контакт:Любомира Ангелова
Телефон:+359 32907800
Факс:+359 32951934
Мейл:obstina@maritsa.org
Интернет адрес:http://maritsa.org
Срок за получаване на документация за участие:07/08/2017 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/08/2017 16:30
Дата на отваряне на офертите:08/08/2017 10:00
Място на отваряне на офертите:град Пловдив, бул. ,,Марица' № 57А-заседателна зала-етаж 2
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Инженеринг – проектиране, авторски надзор, основен ремонт и благоустрояване на ДГ „Пролет“ , с. Царацово, община Марица
описание на поръчката:Предвижда се да се направи основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата, подмяна на инсталации, довърщителни работи
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 6
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795153&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.