Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00774-2017-0042, Възлага: Община Стара Загора

Пишете ни
00774-2017-0042
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Стара Загора
Населено място:Стара Загора
Лице за контакт:Мария Боянова
Телефон:+359 42614806
Факс:+359 42259132
Мейл:m.boyanova@starazagora.bg
Интернет адрес:http://www.starazagora.bg
Срок за получаване на документация за участие:16/08/2017 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/08/2017 17:30
Дата на отваряне на офертите:17/08/2017 11:00
Място на отваряне на офертите:Общинска администрация Стара Загора
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на строително- монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на детска градина № 1 „Звънче“, кв. „Три чучура – север“, УП
описание на поръчката:Застроени площи на:
- Блок „А“ – 237,80м2;
- 2 броя Блок „2А“ – 828,60м2;
- Блок „Б“ – 76,20м2;
- 2 броя Блок „2В“ – 111,60м2;
- Блок „Г“ – 184,80м2;
- Блок „Д“ – 138,30м2;
- Блок „Е“ – 124,10м2;
Обща застроена площ на всички сгради (с терасите) - 1701.40 м2
Разгъната застроена площ на всички сгради (с терасите) - 2887.00 м2
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795716&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.