Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00532-2017-0011, Възлага: Кмет на Община Ардино

Пишете ни
00532-2017-0011
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Кмет на Община Ардино
Населено място:Ардино
Лице за контакт:Гьокчен Емин
Телефон:+359 36514238
Факс:+359 36514568
Мейл:gokcen_emin@yahoo.com
Интернет адрес:http://www.ardino.bg/
Срок за получаване на документация за участие:14/08/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/08/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:15/08/2017 12:00
Място на отваряне на офертите:Заседателната зала на Общиски съвет гр. Ардино, на адрес: гр. Ардино, ул. Бели брези №31
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изграждане на селскостопанска сграда в ПИ с кадастрален №000478 по КВС на землището на с. Паспал
описание на поръчката:ОП с предмет: Изграждане на селскостопанска сграда в ПИ с кадастрален №000478 по КВС на землището на с. Паспал, включва: Изкоп в земни почви за основа, каменна зидария в основи на циментен р-р, изработка и монтаж на армировка, д-ка и полагане на армиран бетон, тухлена зидария, вороциментова мазилка, латексово боядисване, д-ка и м-ж на AL входна врата, д-ка и монтаж на PVC прозорец, направа на дървена конструкция от бичен иглолистен материал, обшивка на покрив, покриване с битумиз. мушама, покриване на покрив с бетонови керемиди, д-ка и м-ж на челни дъски, д-ка и м-ж на поцинковани улуци, д-ка и м-ж на водосточни казанчета, дървен парапет и др.
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=796059&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.