Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00169-2017-0023, Възлага: Община Ловеч

Пишете ни
00169-2017-0023
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Ловеч
Населено място:Ловеч
Лице за контакт:Найден Вълчев
Телефон:+359 06868-8251
Факс:+359 06868-8280
Мейл:lovechrsk@gmail.com
Интернет адрес:http://www.lovech.bg/bg/.
Срок за получаване на документация за участие:18/08/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/08/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:21/08/2017 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Ловеч, Община Ловеч, Общинска администрация - ул. Търговска №22
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Ремонт общински сгради и съоръжения
описание на поръчката:Ремонт общински сгради и съоръжения“, разделена на 4- ри обособени позиции, както следва:
Обособена позиция I – Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, аварийни ремонти, укрепвания на територията на Община Ловеч.
Обособена позиция II – Изпълнение на строително монтажни работи за газоснабдяване на котелно към нова училищна спортна зала и съществуващо котелно на ОУ „Димитър Димов“, гр. Ловеч.
Обособена позиция III – Изпълнение на СМР с проект: „Улично осветление в кв.9007 и между кв.9036, 9037 от осова точка 1051 до осова точка 1059 по плана на Северна индустриална зона, гр.Ловеч.
Обособена позиция IV – Принудително премахване на сгради (гаражни клетки).
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 130
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=796111&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.