Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00119-2017-0018, Възлага: Община Казанлък

Пишете ни
00119-2017-0018
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Казанлък
Населено място:Казанлък
Лице за контакт:Детелина Кавръкова, юрисконсулт
Телефон:+359 43198283
Факс:+359 43198265
Мейл: d_kvrakova@abv.bg
Интернет адрес:http:// www.kazanlak.bg
Срок за получаване на документация за участие:21/07/2017 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/07/2017 17:30
Дата на отваряне на офертите:22/08/2017 13:00
Място на отваряне на офертите:гр.Казанлък, административна сграда на Община Казанлък, бул.Розова долина №6, партер, стая №8
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изпълнение на СМР по проект„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, гр.Казанлък
описание на поръчката:Изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ "Екзарх Антим I" гр.Казанлък"". Обществената поръчка се финансира със средства, предоставени от Национален доверителен екофонд, съгласно одобрени строителни книжа. Видовете строително-монтажни работи, които ще се изпълняват на обекта на поръчката, са:
- топлоизолиране на външни стени;
- топлоизолиране на покрив;
- топлоизолиране на под;
- подмяна на дограма;
- подмяна на отоплителна инсталация.
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 150
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=796417&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.