Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00044-2017-0072, Възлага: АПИ Областно пътно управление - Кърджали

Пишете ни
00044-2017-0072
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:АПИ Областно пътно управление - Кърджали
Населено място:Кърджали
Лице за контакт:Румяна Василева
Телефон:+359 886416956
Мейл:pukardjali@yahoo.com
Интернет адрес:http://www.api.bg/index.php/bg/
Срок за получаване на документация за участие:02/11/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/11/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:06/11/2017 14:00
Място на отваряне на офертите:гр.Кърджали, бул.Беломорски №79 ет.2 стая №13
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС Крумовгард, РПС Кърджали и РПС Ардино, находящи се на територията на ОПУ Кърджали
описание на поръчката:Извършване на текущ ремонт - ремонтни дейности на част от сгради, находящи се на територията на Област Кърджали и стопанисвани от ОПУ-Кърджали. Предвидените в КСС видове ремонтни дейности включват: 1. Подмяна ва дограма, уплътняване и обръщане на страници м/у дограма и зид, шпакловка; 2. Настилка от теракот и лепило, фаянсова облицовка по стени на санитарни помещения; 3. Покривни работи - демонтаж и монтаж на улуци и водосточни тръби, разваляне на съществуваща покривна конструкция и направа на нова, хидроизолация.
Дата на публикуване:11.10.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 30
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=807247&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.