Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 01273-2017-0004, Възлага: Столична община - район Средец

Пишете ни
01273-2017-0004
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Столична община - район Средец
Населено място:София
Лице за контакт:Рая Янъкова - гл.юрисконсулт
Телефон:+359 02-9484321
Факс:+359 02-9861837
Мейл:r.ianakova@sredec-sofia.org
Интернет адрес:http://sredec-sofia.org
Срок за получаване на документация за участие:13/10/2017 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/10/2017 17:30
Дата на отваряне на офертите:16/10/2017 11:00
Място на отваряне на офертите:гр. София, ул. Леге № 6
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по НПЕЕМЖС на територията на СО – район „Средец“ за сгради с адреси: гр. София, р-н “Средец”, ул.”13 март” №15 и ул. ”Л.Каравелов” №6
описание на поръчката:За сградата, находяща се ул. „13-ти Март“ рaйон "Средец", гр.София са предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки:
- Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма;
- Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени;
- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив;
- Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под;
За сградата, находяща се ул. „Л. Каравелов“ 6са предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки:
Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки:
- Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма;
- Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени;
- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив;
- Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под;
- Енергоспестяваща мярка 5: Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление.
Дата на публикуване:11.10.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 6
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=807902&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.