Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00864-2017-0011, Възлага: Община Исперих

Пишете ни
00864-2017-0011
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Исперих
Населено място:Исперих
Лице за контакт:Севим Адем - Секретар на община Исперих
Телефон:+359 84312178
Факс:+359 84314712
Мейл:op_isperih@abv.bg
Интернет адрес:http://www.isperih.bg/
Срок за получаване на документация за участие:14/11/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/11/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:15/11/2017 11:00
Място на отваряне на офертите:В заседателната зала, находяща се в гр. Исперих ул. Дунав №2 - партерен етаж
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Проектиране и строителство- основен ремонт на покрив и трети етаж на БКС, гр. Исперих
описание на поръчката:Предметът на поръчката е проектиране и строителство, както и изпълнение на авторски надзор по време на строителството.
ОБЕКТА на настоящата поръчка - Сграда „БКС”, гр. Исперих находяща се в УПИ X-523, кв. 185 по плана на гр. Исперих, с площ на целия имот 964,26 кв.м. и представлява масивна административна сграда – с офис помещения.
Дата на публикуване:11.10.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=808658&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.