Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 01268-2017-0004, Възлага: СО - район Овча купел

Пишете ни
01268-2017-0004
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:СО - район Овча купел
Населено място:София
Лице за контакт:Кирил Чакъров, инж. Искра Панчева
Телефон:+359 29554462248
Факс:+359 29559568
Мейл:sook@mail.bg
Интернет адрес:http://www.ovchakupel.bg
Срок за получаване на документация за участие:20/12/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/12/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:09/01/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Сградата на районната администрация, адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В – заседателна зала, ет. 2-ри.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО - район „Овча купел“, във връзка с „НПЕЕМЖС",приета с ПМС № 18/02.02.2015г.
описание на поръчката:Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община , район "Овча купел", във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност", по обособени позиции. Подробно описание на дейностите и предмета на обществената поръчка се съдържат в утвърдената документация на интернет адреса на Възложителя- www.ovchakupel.bg, раздел: "Профил на купувача".
Дата на публикуване:27.10.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 135
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=811225&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.