Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00211-2017-0051, Възлага: Кмет на Община Хасково

Пишете ни
00211-2017-0051
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Кмет на Община Хасково
Населено място:Хасково
Лице за контакт:Венцислава Антонова
Телефон: +359 38603375
Факс:+359 38664110
Мейл:pnovk_haskovo@abv.bg
Интернет адрес:http:// www.haskovo.bg
Срок за получаване на документация за участие:20/12/2017 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/12/2017 17:30
Дата на отваряне на офертите:21/12/2017 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Хасково, пл. Общински №1, ет.2, заседателна зала
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр.Хасково
описание на поръчката:Предмет на настоящата обществена поръчка е "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр.Хасково".Предвиждат се извършване на следните видове СМР:
Подмяна на дограма
Топлинно изолиране на външни стени
Топлинно изолиране на покрив
Топлинно изолиране на под
Реконструкция на отоплителна инсталация
Реконструкция на котелна инсталация:
Изграждане на соларна инсталация:
Дата на публикуване:29.11.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=814984&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.