Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00193-2017-0013, Възлага: Технически университет - София

Пишете ни
00193-2017-0013
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Технически университет - София
Населено място:София
Лице за контакт:Донка Симеонова - юрисконсулт, отдел Обществени поръчки
Телефон:+359 29653906
Факс:+359 28683215
Мейл:zop@tu-sofia.bg
Интернет адрес:http://www.tu-sofia.bg
Срок за получаване на документация за участие:18/12/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/12/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:19/12/2017 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. София, бул. Климент Охридски № 8, учебен блок № 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София
описание на поръчката:Ремонтните строително - монтажни работи, които са предмет на поръчката, обхващат следните части: Архитектурно – строителна (АС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Електроинсталации (ЕЛ), Отопление, вентилация и климатизация (ОВК).Конкретните видове и количества ремонтни строително - монтажни работи, броят и честотата на възлагателните листове се определят в зависимост от конкретната необходимост на Възложителя и в рамките на бюджетните му възможности, както и съгласно стойността на договора за изпълнение. Изпълнителят осигурява авариен ремонт 24 часа в денонощие, включително в извънработно време, празнични и почивни дни.
Дата на публикуване:29.11.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 12
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=815618&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.