Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00211-2017-0056, Възлага: Кмет на Община Хасково

Пишете ни
00211-2017-0056
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Кмет на Община Хасково
Населено място:Хасково
Лице за контакт:Лора Чучулева
Телефон:+359 38603375
Факс:+359 38664110
Мейл:pnovk_haskovo@abv.bg
Интернет адрес:http://www.haskovo.bg
Срок за получаване на документация за участие:11/01/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/01/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:12/01/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Хасково, пл. Общински №1, ет.2, заседателна зала
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
описание на поръчката:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Ремонт на сгради в УПИ І - "Осма", кв.1 - СИЗ, гр. Хасково за общински приют за овладяване на популацията на бездомни кучета в Община Хасково“
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Ремонт на козирка на вход на сграда на Регионална Библиотека “Хр. Смирненски“ и Регионален исторически музей в гр. Хасково“; „Ремонт на помещения за НЧ „Аспарух Лешников“, гр. Хасково“; „Ремонт на покрив на УСШ „Юнак“, гр. Хасково“; „Ремонт на репетиционна зала на Ансамбъл „Хасково“ – гр. Хасково“; „Ремонт на НЧ „Република – 1971“, гр. Хасково“ „Ремонт на покрив на сградата на Художествена галерия „Атанас Шаренков“, гр. Хасково“
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - „Ремонт на козирка на фасадата на помещение на Областен информационен център
Дата на публикуване:20.12.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 30
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=819612&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.