Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00145-2017-0257, Възлага: Териториално поделение на Национален Осигурителен Институт-Ямбол

Пишете ни
00145-2017-0257
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Териториално поделение на Национален Осигурителен Институт-Ямбол
Населено място:Ямбол
Лице за контакт:Живко Желев
Телефон:+359 46685953
Факс:+359 46685940
Мейл:yambol@nssi.bg
Интернет адрес:http://www.noi.bg
Срок за получаване на документация за участие:12/01/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/01/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:15/01/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол с адрес: град Ямбол, улица „Г.С.Раковски”№9, ет.4, стая 403 на Административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изготвяне на инвестиционен проект за реновиране на съществуваща окачена фасада, включително външна дограма, топлоизолация на външни стени и покрив на административната сграда на ТП
описание на поръчката:Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде изготвен във фаза работен инвестиционен проект за реновиране на съществуваща окачена фасада, включително външна дограма, топлоизолация на външни стени и покрив на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол. Инвестиционния проект трябва да включва следните части:
1. Част „Архитектурна“;
2. Част „Конструктивна“;
3. Част „Енергийна ефективност“;
4. Част „Пожарна безопасност“;
5. Част „ План за безопасност и здраве“;
6. Част „ План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/;
7. Част „ Проектно - сметна документация“.
Дата на публикуване:09.01.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 5
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=821194&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.