Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 01253-2017-0006, Възлага: Столична община - район Витоша

Пишете ни
01253-2017-0006
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Столична община - район Витоша
Населено място:София
Лице за контакт:арх.Мирослав Русев-главен архитект на р-н Витоша
Телефон:+359 28187948
Факс:+359 28562960
Мейл:vitosha@sofia.bg
Интернет адрес:http://www.raionvitosha.eu
Срок за получаване на документация за участие:29/01/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/01/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:30/01/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:гр.София, ж.к Бъкстон, ул.Слънце № 2, Заседателна зала, Административна сграда 2 етаж
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 86 ОУ „Св.Климент Охридски” - с. Владая, ул. „Брезова гора” № 2, район „Витоша”, Столична община
описание на поръчката:СМР за изпълнение на мерките за подобряване на енергийната ефективност на сградата на 86 ОУ „Св.Кл.Охридски“, с.Владая, включващи:
1. Топлинно изолиране на външни стени – 2645,02м2;
2. Топлинно изолиране на покриви - 248,61м2 и 1631,33м2;
3. Топлинно изолиране на подове – 648,70м2;
4. Подмяна на дограма – 239,72м2 ;
5. Подмяна осветление;
6. Рехабилитация на отоплителна инсталация.
Дата на публикуване:09.01.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=821105&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.