Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 02718-2017-0325, Възлага: ТП ДГС Ракитово

Пишете ни
02718-2017-0325
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:ТП ДГС Ракитово
Населено място:Ракитово
Лице за контакт:юрк. Росица Сюлейманова
Телефон:+359 886711447
Факс:+359 886711447
Мейл:dgsrakitovo@ucdp-smolian.com
Интернет адрес:http://ucdp-smolian.com/?page_id=7340&lang=bg
Срок за получаване на документация за участие:01/02/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:01/02/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:02/02/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:административната сграда на ТП ДГС "Ракитово"
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Основен ремонт на ловен дом „Цигов Чарк” в териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово
описание на поръчката:Предвижда се изпълнение на СМР по части част: „Архитектура“, Част: "Строителни конструкции" Част: ЕЛ; Част: ВиК; Част: ОВиК; Част: Вертикална планировка.; Барбекю с дървена беседка; Плътна ограда от бетонови блокчета, за извършване основен ремонт на ловен дом „Цигов чарк”, находящ се в местността „Цигов чарк”. Предвижда се да се положи външна топлоизолация по ограждащите стени и те да се измажат с нова силикатна мазилка. Ще се подмени външната дограма с нова отговаряща на изисквания съвременните норми за енергоефективност. На покрива ще се премахне покритието, ще се положи топлоизолация от каменна вата, ще се изгради нова дъсчена обшивка, върху която ще се сложи хидроизолационна мембрана и ще се покрие с нова поцинкована ламарина като се поставят и „задържатели на сняг”.
Предвижда се на последния етаж да се ремонтира централната стая на запад като се загради с гипсофазерни леки щендерни стени помещение за баня с тоалетна. Ще се изгради отвор в стената между тази средна стая и спалня
Дата на публикуване:09.01.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 4
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=822041&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.