Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 1267-2018-0001, Възлага: Кмет на район Оборище - Столична община

Пишете ни
1267-2018-0001
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Кмет на район Оборище - Столична община
Населено място:София
Лице за контакт:С.Казаков
Телефон:+359 28157-636
Факс:+359 29441-676
Мейл:s.kazakov@so-oborishte.com
Интернет адрес:http://so-oborishte.com/
Срок за получаване на документация за участие:13/02/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/02/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:14/02/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:заседателната зала на район "Оборище" - СО, ет. 2
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район "Оборище"-СО по "НПЕЕМЖС"
описание на поръчката:Извършване на строително-монтажни работи за обновяване на енергийна ефективност по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на следните сгради, намиращи се на територията на Столична община, район „Оборище“:
- сграда на ул. „Оборище“ бл.123
- сграда на ул. „Стара планина” № 16, вх. Б
- сграда на ул. „Цар Симеон“ № 49, чрез прилагане на енергоспестяващи мерки като подмяна на съществуваща дограма
топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под и др.
Дата на публикуване:06.02.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 150
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=824799&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.