Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00350-2018-0001, Възлага: Община Тутракан

Пишете ни
00350-2018-0001
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Тутракан
Населено място:Тутракан
Лице за контакт:Елена Балтаджиева
Телефон:+359 86660621
Факс:+359 86660636
Мейл:tutrakan@b-trust.org
Интернет адрес:http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/home?OpenDocu
Срок за получаване на документация за участие:23/02/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/02/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:26/02/2018 14:00
Място на отваряне на офертите:гр.Тутракан, ул.Трансмариска №31, заседателна зала, ет.2 в административната сграда на Община Тутракан
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:„Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Вела Пискова” №3А, ул. „Гео Милев”№35, бл. Чайка 1 и бл. Чайка 2 в гр.Тутракан по обособени позиции”
описание на поръчката:В предмета на обществената поръчка са включени следните основни видове дейности: Изработване на работен проект,изпълнение на СМР и авторски надзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация за всяка една от четирите многофамилни жилищни сгради.
Дата на публикуване:06.02.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 160
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=824546&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.