Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00339-2018-0001, Възлага: Община Ямбол

Пишете ни
00339-2018-0001
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Ямбол
Населено място:Ямбол
Лице за контакт:Свилен Раднев
Телефон:+359 046681439/+359 046681113
Факс:+359 046662247
Мейл:radnev@yambol.bg
Интернет адрес:http://www.yambol.bg
Срок за получаване на документация за участие:20/02/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/02/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:21/02/2018 14:00
Място на отваряне на офертите:гр.Ямбол, сградата на община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, ст.203
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изпълнение на Инженеринг–проектиране и изпълнение на СМР и упражн. на авторски надзор във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на терит. на общ. Ямбол по 4 об. позиции
описание на поръчката:Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по 4 (четири) обособени позиции”
Дата на публикуване:06.02.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 260
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=824870&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.