Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 02443-2018-0003 , Възлага: Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР

Пишете ни
02443-2018-0003
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР
Населено място:София
Лице за контакт:Сашка Стоянова; Радка Савова
Телефон:+359 296010291/+359 296010341
Факс:+359 28688115
Мейл:skstoyanova.160@mvr.bg
Интернет адрес:http://https://www.mvr.bg/gdpbzn
Срок за получаване на документация за участие:22/02/2018 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/02/2018 17:30
Дата на отваряне на офертите:26/02/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:гр. София, ул. Н. Габровски № 30
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЗА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА”, по обособени позиции
описание на поръчката:Извършване на текущи ремонтни дейности за осигуряване на условия за разполагане на оборудване, както и за работа на персонала в помещения на НОЦ и ОЦЦ, в рамките на проект "Развитие и модернизиране на НОЦ и ОЦЦ", по седем обособени позиции. Естествто и количеството на строителните работи по 6 обособени позиции са детайлно разписани в документацията.
Дата на публикуване:06.02.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=824875&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.