Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00226-2018-0003, Възлага: Община Плевен

Пишете ни
00226-2018-0003
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Плевен
Населено място:Плевен
Лице за контакт:Камелия Горненска
Телефон:+359 64881273
Факс:+359 64822414
Мейл:stefan.milev@pleven.bg
Интернет адрес:http://https://www.pleven.bg/
Срок за получаване на документация за участие:26/02/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/02/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:27/02/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:гр.Плевен, сградата на Община Плевен, площад Възраждане №2, Заседателна зала на трети етаж.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разделена на че
описание на поръчката:Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разделена на четири обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, бл. № 9, РЗП – 6 735 м2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски“ №46, бл. 2/366, РЗП – 7 667,25 м2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: гр. Плевен, жк. „Сторгозия”, ул.”Ген.Тотлебен” №31, РЗП – 6 303,51 м2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: гр. Плевен, ул. „Гренадерска” № 30, блок „Първи май”, РЗП – 9 852,60 м2
Дата на публикуване:06.02.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 390
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=825281&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.