Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00290-2018-0002, Възлага: ОБЩИНА АЛФАТАР

Пишете ни
00290-2018-0002
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:ОБЩИНА АЛФАТАР
Населено място:АЛФАТАР
Лице за контакт:ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА
Телефон:+359 86811623
Факс:+359 86811646
Мейл:obshtina_alfatar@abv.bg
Интернет адрес:http://www.alfatar.egov.bg
Срок за получаване на документация за участие:19/04/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/04/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:20/04/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:ГР.АЛФАТАР, ОБЩ.АЛФАТАР, УЛ."ЙОРДАН ПЕТРОВ" №6
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на строително-ремонтни дейности в сградата на НЧ „Йордан Йовков-1894“ гр.Алфатар.
описание на поръчката:Предвиденият ремонт е на общинска сграда предоставена безвъзмездно за управление на СНЦ НЧ „Йордан Йовков-1894“ гр.Алфатар. Сградата е общинска частна собственост с идентификатор 00415.501.651.1 и 00415.501.651.2 по кадастралната карта на гр. Алфатар.
Ремонтните дейностти включват: подмяна на дограма; хидро и топло изолация на покрив; подмяна на мълниеотводна инсталация; външна топлоизолация.
Дата на публикуване:03.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 3
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=836281&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.