Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00169-2018-0009, Възлага: Община Ловеч

Пишете ни
00169-2018-0009
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Ловеч
Населено място:Ловеч
Лице за контакт:Найден Вълчев
Телефон:+359 68688242
Факс:+359 68688280
Мейл:lovechrsk@gmail.com
Интернет адрес:http://www.lovech.bg
Срок за получаване на документация за участие:02/05/2018 18:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/05/2018 18:00
Дата на отваряне на офертите:03/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Община Ловеч
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проекти на Община Ловеч, финансирани по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.
описание на поръчката:Проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор – инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в обществена сграда на държавната администрация РУ "Полиция", гр.Ловеч и ДА "Технически операции" сектор Ловеч, предмет на настоящата обществена поръчка, по шест обособени позиции.
Дата на публикуване:03.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 95
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=836738&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.