Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00338-2018-0009, Възлага: Община Разград

Пишете ни
00338-2018-0009
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Разград
Населено място:Разград
Лице за контакт:Хубан Соколов
Телефон:+359 84618175
Факс:+359 84660090
Мейл:obshtina@razgrad.bg
Интернет адрес:http://www.razgrad.bg
Срок за получаване на документация за участие:26/04/2018 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/04/2018 17:30
Дата на отваряне на офертите:27/04/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, административната сграда на Община Разград, етаж І, зала 102
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Реконструкция и обновяване на 6 обекта от образователната инфраструктура в гр. Разград - ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, ДЯ „Звездици“, ДЯ „Слънчево детство“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ПГПЧЕ „Екзарх Йо
описание на поръчката:Реконструкция и обновяване на 6 обекта от образователната инфраструктура в гр. Разград, както следва:1. ДГ „Райна Княгиня“ с дворно място–реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра.2.ДГ „Славейче“ с дворно място – ремонт и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за топла вода със сленчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо осветление, съоръжения за игра, градинско обзавеждане.3.ДЯ „Звездици“ с дворно място–реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения.4.ДЯ „Слънчево детство“ с дворно място–ремонт и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за топла вода със слънчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо осветление, съоръжения за игра.5. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с дворно място–реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворно място и изграждане на енергоспеставящо осветление.6. ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ (втори корпус) с дворно мяс
Дата на публикуване:03.04.2018
Краен срок за изпълнение:Крайна дата: 30/11/2019
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=837386&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.