Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 1024-2018-0006 , Възлага: Община Долна баня

Пишете ни
1024-2018-0006
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Долна баня
Населено място:Долна баня
Лице за контакт:Мария Джамбазова
Телефон:+359 879090939
Факс:+359 71202227
Мейл:obshtinadb@abv.bg
Интернет адрес:http://dolna-banya.net/
Срок за получаване на документация за участие:30/04/2018 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/04/2018 17:30
Дата на отваряне на офертите:03/05/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:гр.Долна баня, ул. Търговска №134, ет.2, Заседателна зала
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин”, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Долна баня, община Долна
описание на поръчката:В предмета на поръчката са включени дейности по реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин”, както и на цялото дворно пространство на обекта. Техническия проект предвижда да бъдат извършени строително-монтажни работи по следните части:
• Част: Архитектура;
• Част; Паркоустройство;
• Част: Конструкции;
• Част: Електро;
• Част: ВиК;
• Част: ВиК – поливна система;
• Част: ОВК;
• Част: Видеонаблюдение;
• Част: Геодезическо заснемане – Вертикална планировка;
• Част: ПБЗ;
• Част: ПУСО;
• Част: ПБ
Дата на публикуване:03.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 180
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=837460&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.