Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 02805-2018-0001, Възлага: Обединено детско заведение № 24 Иглика

Пишете ни
02805-2018-0001
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Обединено детско заведение № 24 Иглика
Населено място:Варна
Лице за контакт:Марчела Петрова
Телефон:+359 52342301
Факс:+359 52342301
Мейл:dg_23iglika@abv.bg
Интернет адрес:http:// http://%20dg-23iglika.eu
Срок за получаване на документация за участие:24/04/2018 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/04/2018 16:30
Дата на отваряне на офертите:25/04/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:в сградата на детска градина №23 "Иглика", на адрес: гр. Варна, кв. Виница, ул. "Лазур" № 2
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна
описание на поръчката:При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна, а именно: Разрушаване на съществуваща сграда, строително монтажни работи при основи и зидарии, вътрешни довършителни работи, доставка и монтаж на врати,дограма и окачени фасади, покривни работи, външни довършителни работи, конструктивни дейности, изграждане на електроинсталация, изграждане на пожароизвестителна/мълниезащитна инсталация, оповестителна система,изграждане на видеодомофонна инсталация и видеонаблюдение, изграждане на канализация и свързване към водопровод,изграждане на ОВК, изввършване на благоустройствени работи и други строително-монтажни работи, съгласно техническа спецификация, количествена сметка и одобрен технически проект
Дата на публикуване:03.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 15
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=837939&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.