Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00491-2018-0004, Възлага: Община Оряхово

Пишете ни
00491-2018-0004
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Оряхово
Населено място:Оряхово
Лице за контакт:Румяна Цветкова - Гл. експерт Обществени поръчки
Телефон:+359 91714703
Факс:+359 91713371
Мейл:mail@oriahovo.bg
Интернет адрес:http://www.oriahovo.bg
Срок за получаване на документация за участие:26/04/2018 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/04/2018 17:30
Дата на отваряне на офертите:30/04/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:Заседателната зала на община Оряхово
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Строително - ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в Община Оряхово“, по 4 обособени позиции.
описание на поръчката:Строително - ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в Община Оряхово, по 4 обособени позиции. Предвидените мерки за енергийна ефективност по са: Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на дограма; Топлинно изолиране на покрив; Подмяна на отоплителни тела; Топлинно изолиране на под и Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация. Подробно описание на енергоефективните мерки и строително-ремонтните дейности по всяка от обособените позиции се съдържа в приложените към документацията технически спецификации и количествени сметки.
Дата на публикуване:03.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=838396&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.