Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00039-2018-0008, Възлага: Община Павликени

Пишете ни
00039-2018-0008
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Павликени
Населено място:Павликени
Лице за контакт:Славена Грозева
Телефон:+359 889886177
Факс:+359 61052642
Мейл:obshtina@pavlikeni.bg
Интернет адрес:http://www.pavlikeni.bg
Срок за получаване на документация за участие:03/07/2018 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/07/2018 17:30
Дата на отваряне на офертите:04/07/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на общинската администрация.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Реконструкция, саниране и газификация на народно читалище „Братство-1884“ – гр.Павликени, намиращ се в УПИ XVIII, кв.51
описание на поръчката:Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата документация за участие в процедурата, е с предмет: „Реконструкция, саниране и газификация на народно читалище „Братство-1884“ – гр.Павликени, намиращ се в УПИ XVIII, кв.51
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 150
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=849421&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.