Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00512-2018-0010, Възлага: Медицински университет - Пловдив

Пишете ни
00512-2018-0010
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Медицински университет - Пловдив
Населено място:Пловдив
Лице за контакт:Чл. - кор. проф. д-р Стефан Костянев дмн - Ректор на МУ Пловдив
Телефон:+359 32602299
Факс:+359 32602534
Мейл:elena.slavova@mu-plovdiv.bg
Интернет адрес:http://meduniversity-plovdiv.bg
Срок за получаване на документация за участие:29/06/2018 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/06/2018 16:00
Дата на отваряне на офертите:02/07/2018 09:00
Място на отваряне на офертите:Ректорат на Медицински университет, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15 А
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Ремонт на съществуващи сгради с идентификатори 56784.522.3587.1 и 56784.522.3587.2 - бивши ведомствени жилища на Медицински университет Пловдив
описание на поръчката:Обект на настоящата реконструкция е сграда с две крила, със самостоятелни идентификатори 56784.522.3587.1 и 56784.522.3587.2, като едното крило е на един етаж, а второто на два етажа, намираща се на ул. “Л. Каравелов“ № 28. Застроена площ – 466,49 м2. РЗП – 733,37 м2.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 12
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=849532&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.