Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00118-2018-0012, Възлага: Община Сливен

Пишете ни
00118-2018-0012
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Сливен
Населено място:Сливен
Лице за контакт:инж. Милко Харалампиев
Телефон:+359 44611100
Факс:+359 44662350
Мейл:g_tujarova@abv.bg
Интернет адрес:http://www.sliven.bg
Срок за получаване на документация за участие:03/07/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/07/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:04/07/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен
описание на поръчката:Целта на обществената поръчка е чрез изпълнение на заложените видове и количества строително-монтажни дейности в изготвената Проектно сметна документация /ПСД/, съответстващи на заложените енергоспестяващи мерки в Доклада от детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата на спортен комплекс „Асеновец” да се подобри класа на енергопотребление на сградата – от клас F на клас С, и се осигури изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт в залите.Основните видове строително-монтажни работи, включват:подмяна на съществуващата дограма с четирикамерен PVC профил с двоен стъклопакет с ширина 30 мм.;полагане на топлоизолация от 8 см. EPS /експандиран полистирен/ по фасади, и всички свързани с това СМР;полагане на топло и хидро изолация върху покривна конструкция, с изпълнение на мълниезащитна инсталация с активна глава;полагане на топлоизолация по подове, с подмяна на подово покритие, като за спортните зали е PVC винилова настилка;
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 210
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=850032&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.