Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00774-2018-0016, Възлага: Община Стара Загора

Пишете ни
00774-2018-0016
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Стара Загора
Населено място:Стара Загора
Лице за контакт:Мария Боянова
Телефон:+359 42614813/ +359 42614806
Факс:+359 42259132
Мейл:m.boyanova@starazagora.bg
Интернет адрес:http://www.starazagora.bg
Срок за получаване на документация за участие:12/07/2018 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/07/2018 17:30
Дата на отваряне на офертите:13/07/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:зала в сградата на Общинска администрация Стара Загора, находяща се на бул. Цар Симеон Велики № 107
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Текущ ремонт на физкултурен салон на СОУ „В. Левски“, гр. Стара Загора
описание на поръчката:Целта на настоящата обществена поръчка е текущ ремонт на физкултурен салон на СОУ „В. Левски“ .Предвиждат се следните дейности: •Покривни работи: Предвижда се да се демонтира старата хидроизолация и върху подготвена и с подобрени наклони основа да се положи нова топлоизолация от XPS 10 см. , с топлопроводност ? = 0,033 W/mK. Монтира се ново хидроизалационно покритие от PVC мембрана с дебелина 2 мм. Ще се подменят съществуващите олуци и водосточни тръби с нови такива. • Вътрешен ремонт: Демонтират се старите врати и се монтират нови AL, с коефициент на топлопроводимост 1,40 W/m2K на външните стени. След подмяната на дограмата страниците да бъдат обърнати с гипсокартон, шпакловани и боядисани, както и всички стени на помещенията. Предвижда се подмяна на всички съществуващи настилки с нови, съответно с демонтаж на старите, обработка на демонтираните повърхности по съответния начин и полагане на новите настилки, които са гранитогрес, ламиниран паркет и в салона PVC винилова на
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 90
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=849988&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.