Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00118-2018-0013, Възлага: Община Сливен

Пишете ни
00118-2018-0013
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Сливен
Населено място:Сливен
Лице за контакт:Даниела Петкова, инж. Гинка Тужарова
Телефон:+359 44611100
Факс:+359 44662350
Мейл:g_tujarova@abv.bg
Интернет адрес:http://www.sliven.bg
Срок за получаване на документация за участие:05/07/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:05/07/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:06/07/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца
описание на поръчката:Предмет на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗОП - „изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж“. Необходимо е изработване на инвестиционен проект във фаза работен, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция и ремонт на бивше начално училище „Х.Димитър“, което ще бъде преобразувано в Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с множествени увреждания и техните семейства. Сградата се намира в кв. Клуцохор.Основните СМР са:Разваляне на тухлена зидария 25см-7.9м3;Разваляне на тухлена зидария 12 см-93.53м2;Демонтаж на врати-34бр.;Демонтаж прозорци-37бр.;Направа на тухлена зидария 25см-44.31м3;Направа на тухлена зидария 12см-304.31м2;Демонтаж дюшеме-496.58м2;Направа на армирана бетонова настилка 10см-496.58м2;Направа на циментова замазка по подове-627.88м2;Направа на настилка от ламинирани плоскости по подове-445.28м2;Направа на настилка от гранитогрес по подове-294.97м
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Крайна дата: 27/11/2019 (дд/мм/гггг)
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=850352&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.