Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

PR статия: “ЕВРОСТИЛЛ” ООД - фабрика за производство на интериорни врати

Пишете ни
“ЕВРОСТИЛЛ” ООД работи по проект за изграждането на фабрика за производство на интериорни врати, който стартира
в началото на 2009 г.

     Базата ще бъде изградена върху собствена земя с площ от 73 537 кв.м. Архитекта поектирал Фабриката за врати ЕВРОСТИЛЛ е Минчо Ненчев, награден от Камарата на Съюза на архитектите в България за приноса си в проектирането на сгради от всякакъв тип и функция. Технологията на производство е немска и е разработена съвместно с водещата консултантска технологична фирма Exicom GmbH. Капацитетът на производство ще бъде 800 врати на 8 часа. Максималният капацитет при две смени на работа ще бъде 20,000 врати на месец. Съществуват резерви, които ни позволяват да увеличим капацитета до 23,750 врати на месец без да инвестираме в допълнително оборудване. Продуктовият асортимент ще включва производството на три основни групи – нисък, среден и висок клас. Основната разлика при изработването на трите класа продукти ще бъде свързана с материалите от които са изработени. Продуктите ще отговарят на немските стандарти и не са обект на чужди лицензи или други авторски права. Производствената технология отговаря на немските стандарти за ниво на шума, няма да се отделят вредни емисии и ще се работи с екологично чисти и възобновяеми материали. Дизайнът ще бъде изработван както от специализирани дизайнерски бюра, така също и по заявка като предлаганите модели лесно ще се въвеждат в производство. Производствения отпадък ще се обработва допълнително за отопление на административните и производствени помещения. Предвиждаме при благоприятно развитие на пазарните условия да увеличим производството до два пъти без да увеличаваме значително заетия персонал и като използваме финансиране чрез донорски програми или собствени средства.

     ЕВРОСТИЛЛ стартира съвместната си дейност с Rila Solution в създаването на информационна система за управление на ресурсите на предприятието. Системата включва цялостно управление на производството, продажбите, покупките и финансите на предприятието. Последните 8 години Rila Solution е серифициран златен партньор на Microsoft, сертифициран превилигирован партньор на Oracle и бизнес партньор на IBM. При внедряването на системата и интегрирането й в производствения процес ще ползваме консултанти от Германия с опит във внедряване на софтуер за управление на подобни производствени процеси.
     След пускане на информационната система очакваме изцяло да бъде автоматизиран процеса на подаване на заявки, обработването им, планирането на производството и доставките, опаковането и експедицията. Целта е да се произвеждат врати за масовия пазар, които да бъдат разпространявани чрез дистрибутори и специализирани магазини, както и през настоящите канали за дистрибуция. При анализа на съществуващия пазар отчитаме, че отпускането на търговски кредит на дистрибуторите и големите клиенти ще бъде съществено предимство пред конкурентните продукти. Тъй като конкуренцията е изцяло от внос, условията на плащане и на търговски кредит са значително усложнени. Поради това считаме, че е абсолютно необходимо продажбата на кредит за по-големи реализирани обеми и при установяване на първоначален контакт с дистрибуторите.

     Производствения цикъл използва минимален човешки ресурс, което ще доведе до значителното понижаване на крайната цена. Разширяването на производствената база ще съкрати сроковете за изпълнение на поръчките и ще оптимизира работния процес. Фирмата е изцяло частна собственост като управител е Генчо Данчев.

     Основните преимущества на фирмата при осъществяване на проекта са изградените контакти с големи клиенти, които предоставят около 60-80% от новостроящите се нови сгради и представляват най-привлекателната част от пазара. Друго съществено преимущество е наличието на човешки ресурси и опит при управлението на подобни производства, пускането на нови продукти на пазара и осъществяването на проекти с подобен размер.

     Стремежът на екипа разработващ проекта за увеличаване на производството и продажбите е да постигне съотношение цена/качество, които да наредят фирмата сред водещите производители в Европа. Качеството на произвежданите продукти ще отговаря на най-високите европейски стандарти и ще могат да бъдат продавани на пазари като Германия и Великобритания. Целта ни е в рамките на период от 2-3 години да се превърнем в основен доставчик на интериорни врати в страната и региона – Македония, Албания, Гърция, Румъния и Турция. Фабриката ще бъде третата по големина в Европа. Финансовата инвестиция на ЕВРОСТИЛЛ възлиза на 20 000 000 евро.
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.