Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00647-2017-0007, Възлага: Министерство на културата

Пишете ни
00647-2017-0007
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Министерство на културата
Населено място:София
Лице за контакт:Катя Георгиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПООП
Телефон:+359 29400985
Факс: +359 29818145
Мейл:k.georgieva@mc.government.bg
Интернет адрес:http:// http://mc.government.bg/
Срок за получаване на документация за участие:08/08/2017 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/08/2017 17:30
Дата на отваряне на офертите:09/08/2017 11:00
Място на отваряне на офертите:гр. София, бул. Александър Стамболийски 17, административната сграда на Министерство на културата
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел
описание на поръчката:Предмет на проекта е изграждане на нова спортна и многофункционална зала – Блок №5 от комплекса на Национално училище за фолклорни изкуства (НУФИ) „Филип Кутев“ в УПИ I, кв.105 по плана на гр. Котел и преустройство и реконструкция на помещения, разположени в съществуващите сгради на училището.
• Подмяна на дограма. Извършена е подмяна на 2/3 от дървената дограма. Необходима е подмяна на още 224 прозореца и 52 външни врати;
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Крайна дата: 03/09/2018
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=793927&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.