Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00814-2017-0014, Възлага: Община Враца

Пишете ни
00814-2017-0014
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Враца
Населено място:Враца
Лице за контакт:Марио Милов, началник на Отдел Обществени поръчки
Телефон:+359 92622400
Факс:+359 92623061
Мейл:mmilov@vratza.bg
Интернет адрес:http://www.vratza.bg/
Срок за получаване на документация за участие:08/08/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/08/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:09/08/2017 10:00
Място на отваряне на офертите:Заседателната зала на Община Враца - гр. Враца, ул. Стефанаки Савов № 6
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Реконструкция ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административната сграда на Община Враца)
описание на поръчката:Сградата на Община Враца е с три надземни нива и сутерен, а Концертната зала е на две нива със сутерен. Двете сгради са свързани на първо и второ нива чрез общите части. Същите са построени през 1956 год., конструкцията е монолитна, ст.б.плочи, колони и греди,покривът е скатен с покритие от поцинкована ламарина.
Проектът предвижда реконструкция на скатните покриви, въвеждане на мерки за енергийна ефективност,съгласно енергийното обследване,подмяна на остарялата дървена дограма с алуминиева и РVС,подмяна на амортизираните интериорни врати, подмяна на подовите настилки, ремонт на санитарните възли. Ще се монтират окачени тавани в общи части и фоайета, ще се почисти, реставрира, шлайфа и инпрегнира съществуващата монолитна мозайка. Предвидени са съответните мерки за хора с увреждания, вкл.изграждане на санитарни възли за тях. Ще се ремонтират всички видове инсталации, съгласно одобрените проекти, като за Концертна зала ще се изпълни и отделен проект за акустика със съответните инсталаци.
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 180
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=794957&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.