Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00491-2017-0003, Възлага: Община Оряхово

Пишете ни
00491-2017-0003
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Оряхово
Населено място:Оряхово
Лице за контакт:Румяна Цветкова - гл.специалист обществени поръчки
Телефон:+359 171-4703
Факс: +359 171-3371
Мейл:mail@oriahovo.bg
Интернет адрес:http://www.oriahovo.bg
Срок за получаване на документация за участие:17/08/2017 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/08/2017 17:30
Дата на отваряне на офертите:21/08/2017 11:00
Място на отваряне на офертите:Заседателната зала на община Оряхово
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Предмет на настоящата обществена поръчка е: Строително - ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в Община Оряхово“ по 5 обособени позиции.
описание на поръчката:- Топлинно изолиране на външни стени
- Подмяна на дограма
- Топлинно изолиране на покрив
- Подмяна на отоплителни тела
Подробно описание на отделните видове СМР се съдържа в приложените към документацията технически спецификации и количествени сметки.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=796490&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.