Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00169-2017-0036, Възлага: Община Ловеч

Пишете ни
00169-2017-0036
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Ловеч
Населено място:Ловеч
Лице за контакт:Таня Иванова
Телефон:+359 68688-251
Факс:+359 68688-280
Мейл:lovechrsk@gmail.bg
Интернет адрес:http://www.lovech.bg.
Срок за получаване на документация за участие:15/11/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/11/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:16/11/2017 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Ловеч, Община Ловеч, Общинска администрация
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч - Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г.
описание на поръчката:Предметът на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/, които да доведат до реализирането на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч
Дата на публикуване:19.10.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 10
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=809726&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.