Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 02849-2018-0017, Възлага: Регионална дирекция Гранична полиция - Бургас -ГДГП - МВР

Пишете ни
02849-2018-0017
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Регионална дирекция Гранична полиция - Бургас -ГДГП - МВР
Населено място:Бургас
Лице за контакт:Тодор Стоянов
Телефон: +359 56856872
Факс:+359 56856832
Мейл:rdgp-burgas@mvr.bg
Интернет адрес:http://https://mvr.bg/gdgp/дирекцията/
Срок за получаване на документация за участие:06/07/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/07/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:10/07/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Регионална дирекция Гранична полиция - Бургас, гр. Бургас, ул. Цар Асен № 4
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Ремонт на административната сграда на 03 група ГПК от БГПК – Созопол в град Варна
описание на поръчката:Извършване на строително мантажни работи: подмяна на покривната хидроизолация, подмяна на 2 броя външни метални витрини, входна двукрила метална врата и 4 броя дървени прозорци, бояджийски работи в помещенията с течове от покрива.
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 45
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=850558&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.