Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Статия: Стъклопакети

Пишете ни
Стъклопакети – видове и различия

Първо да кажем за камерите. Камера в стъклопакет се наричат две стъкла плюс пространството между тях.

Броят камери в стъклопакета се отчита така:
  • Еднокамерен – 2 стъкла и пространството между тях
  • Двукамерен – 3 стъкла и 2 пространства между тях
  • Трикамерен – 4 стъкла и 3 пространства между тях
и т.н.

Ширина на стъклопакета и формула за представянето му:

Ширината може да бъде различна. Стандартни ширини са: 24мм, 28мм, 32 мм, 36мм, 40мм и т.н. Ширината може да бъде представена така: X-Y-X(за еднокамерен стъклопакет), където
  • Х е ширината на стъклата (могат да бъдат с различна ширина)
  • Y е ширината на пространството между тях
По този начин ширината на стъклопакета се изчислява като сбор от широчината на съставщите го елементи. От формулата 4-16-4 се разбира че става дума за стъклопакет с две стъкла, всяко широко по 4мм и пространство между тях 16мм. Стъклопакета е със ширина 4+16+4 = 24мм. 4-10-4-10-4 е двукамерен стъклопакет (X-Y-X-Y-X) с дебелина на 3-те стъкла по 4мм и две междини по 10мм, което прави широчина на стъклопакета 4+10+4+10+4 = 32мм. (бел. авт. Тук остава да се чудим защо навлязлото в практиката записване X-Y-X не е всъщност X+Y+X ...)

Енергоспестяващите свойства на стъклопакета пряко зависи от количеството и вида на стъклата. Например, при еднокамерен, появяването на конденз може да настъпи при -7 до -9 градуса, а за двукамерен, конденз няма да се появи до -16 -19 градуса.

Какви са недостатъците на “гаражните” стъклопакети:
  • Неточно разкрояване, максималното отклонение от зададените размери не трябва да превишава 1мм
  • Микропукнатини, появяващи се в процеса на монтаж на стъклопакета, в зоната на контакт с дистанционера
  • Използване на херметици от “икономичен клас”, с други думи – с ниско качество. Също така разливане на херметика извън необходимата зона
  • Ако в стъклопакета е монтирано нискоемисийно (К) стъкло, непремахването на специфичното покритие в зоната на контакт с дистанционера, води до корозия и разхерметизиране
За избягване на проблеми, най-добре е да имаме работа с производители, които могат да представят сертификат за качество за произведените от тях стъклопакети.
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.