Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00044-2018-0020, Възлага: Агенция Пътна инфраструктура - Областно пътно управление-Варна

Пишете ни
00044-2018-0020
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Агенция Пътна инфраструктура - Областно пътно управление-Варна
Населено място:Варна
Лице за контакт:Миглена Георгиева Матеева - Началник отдел Административно обслужване
Телефон:+359 52664364
Факс:+359 52613059
Мейл:opuvn_del@abv.bg
Интернет адрес:http://www.api.bg
Срок за получаване на документация за участие:02/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:03/05/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:гр.Варна, ул.Д-р Пюскюлиев №3, ет.3, стая №12
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти,нах. се на терит. на ОПУ-Варна:Адм.сграда на ОПУ-Варна,нах. се в гр.Варна,ул.Д-р Пюскюлиев№3 и Опорен пункт"Комитово ханче",нах.се в гр.Варна,кв.Вл.В-к
описание на поръчката:Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти, находящи се на територията на ОПУ-Варна: Административна сграда на ОПУ-Варна, находяща се в гр. Варна, ул. Д-р Пюскюлиев“ №3 и Опорен пункт „Комитово ханче“, находящ се в гр. Варна, кв.“Владислав Варненчик“.
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 30
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=838869&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.