Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00353-2018-0052, Възлага: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Пишете ни
00353-2018-0052
Обявление за обществена поръчка
Възложител:АЕЦ Козлодуй ЕАД
Населено място:Козлодуй
Лице за контакт:Георги Стефанов
Телефон:+359 097373822
Факс:+359 097376007
Мейл:gistefanov@npp.bg
Интернет адрес:http://www.kznpp.org
Срок за получаване на документация за участие:28/05/2018 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/05/2018 16:00
Дата на отваряне на офертите:Прогнозна дата 1
Място на отваряне на офертите:АЕЦ Козлодуй ЕАД
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изграждане на нов Център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй
описание на поръчката:Изграждане на нов Център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй.
В предмета на поръчката се обхващат дейностите по изграждане и оборудване на нов, съвременен Център за управление на аварии.
Центърът трябва да осигури безопасни условия при надпроектна авария за работата на Групата за ръководство на аварийните работи, резервната смяна за Техническа поддръжка на операторите и дежурните аварийни екипи (60 човека) за периода на ранната фаза на аварията.
Центърът трябва да осигури възможност за разполагане на информациноната част (надземната) със зала за пресконференции и презентации, достъпна за широко обществено ползване, с цел за допълнително разясняване на аспекти за осигуряване на безопасната експлоатация на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД както и популязиране на чистата ядрена енергетика и нейното бъдеще в България.
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 410
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=839980&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.