Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 694-2018-0001, Възлага: Община Гурково

Пишете ни
694-2018-0001
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител: Община Гурково
Населено място:Гурково
Лице за контакт:Доника Димчева Куртева
Телефон:+359 43312260
Факс:+359 43312884
Мейл:gurkovo_obs@abv.bg
Интернет адрес:http://www.obshtina-gurkovo.com/
Срок за получаване на документация за участие:02/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:03/05/2018 10:30
Място на отваряне на офертите:сградата на Общинска администрация- Гурково, гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг №3, заседателна зала.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. по обособени позиции
описание на поръчката:Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на Община Гурково за 2018 год. по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на санитарен възел в НЧ „Войвода Генчо Къргов- 1920 г. гр. Гурково”;
Обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на кметство Конаре, общ. Гурково”;
Обособена позиция № 3: „Изграждане на гараж на РСПБЗН в гр. Гурково”;
Обособена позиция № 4: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. Гурково”;
Обособена позиция № 5: „Изграждане на младежки клуб в кв. „Лозенец-юг” гр. Гурково”;
Обособена позиция № 6: „Изграждане на мини футболно игрище в с. Паничерево,
общ. Гурково”;
Обособена позиция № 7: „Изграждане на спортна площадка „Център 2” в гр. Гурково”;
Обособена позиция № 8: „Изграждане на детска площадка „Център” в гр. Гурково”;
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 30
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=840379&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.