Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 01263-2018-0002, Възлага: Столична община район Люлин

Пишете ни
01263-2018-0002
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Столична община район Люлин
Населено място:София
Лице за контакт:Миглена Спасова
Телефон:+359 29237240
Факс:+359 29250085
Мейл:lyulin@sofia.bg
Интернет адрес:http://www.lyulin.bg/
Срок за получаване на документация за участие:08/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:09/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Заседателната зала на СО район Люлин, с адрес: гр.София , бул. "Захари Стоянов" № 15
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н Люлин, във връзка с „Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
описание на поръчката:Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106“. Многофамилна жилищна сграда - бл. 106, район „Люлин“, гр. София, се състои от три секции – вх. А, вх. Б (година на построяване 1984) и вх. П (“пломба”, година на построяване 1986). Трите секции са със самостоятелни входове, ориентирани от североизточната фасада, като вх. Б има втори вход от югозападната фасада. Изградени са на по осем жилищни нива и един сутерен. Северозападната фасада на вх. П е калканно граничеща с друг жилищен блок. На всеки жилищен етаж на вх. А са разпределени по два двустайни и един тристаен апартамента, на вх. Б - един едностаен, еднин двустаен и един тристаен апартамента, като на първо ниво едностайният апартамент е заменен с входно предверие. На жилищните нива на вх. П са разпределени по три двустайни апартамента.
Вертикалната комуникация за всеки вход е решена с вътрешна стълбищна клетка с двураменна стълба и асансьор. В полуподземния етаж на сградата са разположени мазета, абонатна станция и общи помещения. Строителната система: нулев цикъл – монолитен, жилищна част – безскелетно панелна (ЕПЖС). Разгъната застроена площ на сградата - 5933,60 кв.м.
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 260
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=840220&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.