Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00774-2018-0007, Възлага: Община Стара Загора

Пишете ни
00774-2018-0007
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Стара Загора
Населено място:Стара Загора
Лице за контакт:Мария Боянова
Телефон:+359 42614806
Факс:+359 42259132
Мейл:m.boyanova@starazagora.bg
Интернет адрес:http://www.starazagora.bg
Срок за получаване на документация за участие:08/05/2018 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/05/2018 17:30
Дата на отваряне на офертите:09/05/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:Общинска администрация Стара Загора
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на строителни и монтажни работи във връзка с проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма
описание на поръчката:Обособена позиция № 1:
Сградата се намира в урбанизирана градска средата, с административен адрес гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №205.
Центъра за обществена подкрепа е въведен в експлоатация през 2005г. и е частна общинска собственост. Сградата е двуетажна, масивна със скелетна носеща конструкция, като покривната конструкция представлява частично плосък стоманобетонов покрив и частично стоманена покривна конструкция състояща се от стоманени столици и главни греди с дъговидно очертан
Обосибена позиция № 2
Самостоятелният обект – ап.12 се намира на шести етаж в 7-етажна жилищна сграда с административен адрес ул. „Загорка“ №15, кв. „Железник“, гр. Стара Загора
Сградата е въведена в експлоатация през 1991г. Обектът на интервенция - ап.12 е на етап груб строеж, без извършвани довършителни работи.
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=840484&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.