Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 04917-2018-0002, Възлага: Образцово народно читалище Просвета-1908

Пишете ни
04917-2018-0002
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Образцово народно читалище Просвета-1908
Населено място:Златоград
Лице за контакт:Пламен Маринов Чингаров
Телефон:+359 30712170
Факс:+359 030714205
Мейл:mail@prosveta.info
Интернет адрес:http://prosveta.info
Срок за получаване на документация за участие:08/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:09/05/2018 11:0
Място на отваряне на офертите:Сградата на ОНЧ "Просвета-1908",ет. 1, град Златоград, община Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:СМР на обект: „Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II
описание на поръчката:По проекта се предвиждат следните дейности:
- основно обновяване на отоплителната и вентилационна инсталация на залата и сцената;
- поставяне на нова алуминиева дограма с термомост в зоната на проектната разработка показани на съответните чертежи;
- ремонтно – възстановителни дейности на репетиционна зала на първо ниво и офис секретар на второ ниво;
- подмяна на входни врати в обхвата на проектната разработка;
- оборудване на врати към зрителна зала с антипаник брави;
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 12
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=840808&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.