Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 2348-2018-0001, Възлага: Кметство Царевец, Община Свищов

Пишете ни
2348-2018-0001
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Кметство Царевец, Община Свищов
Населено място:с. Царевец
Лице за контакт:Даниела Станкова - Нач. отдел ОП,
Телефон:+359 63168111
Факс:+359 63160504
Мейл:kmetstvo_tzarevetz@abv.bg
Интернет адрес:http://www.svishtov.bg
Срок за получаване на документация за участие:11/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:14/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Административната сграда на Кметство Царевец, Община Свищов, ул. "Първа" № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Ремонт, преустройство и промяна на предназначение на сградния фонд на бивше ОУ „Д-р Асен Златаров“ с. Царевец по проект „Традиция и танци - мост над река Дунав", eMS code: ROBG-511
описание на поръчката:Кратко описание:
СМР включват:
1. Доставка и монтаж РVС прозорец с петкамерен профил, стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм – 230,00 кв.м;
2. Доставка и монтаж на алуминиеви врати - 78 бр;
3. Поставяне на външна топлоизолация EPS и ХРS 10см, клас В, и облицоване с цветна мозайка за цокъла, и цветна минерална мазилка във височина за фасадите на сградата – 1511 кв.м.
4. Изграждане на всички нови преградни стени от щендерна конструкция и гипсокартон – 620 кв.м.
5. Вътрешно боядисване по стени и тавани във всички помещения – 4285 кв.м;
6. Доставка и монтаж на нов фаянс в санитарните помещения -220 кв.м;
7. Доставка и монтаж на нов гранитогрес в основните помещения и фоайето, в кухненските и сервизни помещения – 752,19 кв.м;
8. Доставка и монтаж на теракот във санитарните помещения – 105 кв.м и др.
Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 15
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=841450&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.